webshop

 
  

 

LillHägna's FaceBook

 

LillHägna

-  

 

 

 

 


 
 
Lillhägna - helt naturligtproduct overzicht

LillHägna är ett företag som utvecklar hälsoprodukter för djur och människor. Dessa produkter innehåller naturliga beståndsdelar av en förstklassig kvalitet.

Produkternas utveckling sker i samarbete med läkare/veterinärer. Vi använder oss då även av synpunkter från olika behandlingsmetoder, som västerländska, kinesiska och Indiska behandlingsmetoder.

LillHägnas produkter är utvecklade med en holistisk syn som bas. Det betyder att produkterna inte bara verkar på besvären, utan också adresserar de bakomliggande (fysiska och mentala) orsaker, som gör att djuret/människan återhämtar sig snabbare.


Rent

LillHägna levererar produkter som är tillverkade enligt GMP (Good Manufacturing Practices) riktlinjerna för den farmaceutiska industrin. Vi kontrolerar och analyserar alla råvaror med avseende på renhet och effektivitet.

Dessutom eftersträvar vi till att utestänga allergener från våra produkter. Detta uppnår vi genom att välja den mest rena formen för alla råvaror. Råvaror som inte har blivit utsatta för negativa effekter som konstgödning, luftförorening eller genetisk manipulation eller som kommer från dåliga skördar eller odlingar.

Kort sagt: ett friskt djur på ett ärligt och naturligt sätt!

Om du har frågor eller anmärkningar, var vänlig kontakta oss. Vi försöker utveckla vårt produktutbud, för både djur och människor, utifrån era behov.

LillHägna AB


LillHägna AB

Vike Näbbåsen
681 93 KRISTINEHAMN Sweden

tel+46 550 53334
epost: info@lillhagna.se