webshop

 

 

 

LillHägna's FaceBook

 

LillHägna

-  

 

 

 

 


 
 

SanaMove och SanaMove Special är från och med nu de nya namnen för Glukosamin Komplex och Glukosamin Komplex Special.

Det visade sig att många kunder inte förstod att dessa produkter är mer än bara glukosamin.

Det lönar sig nämligen nästan inte att ge endast glukosamin. Viktigaste egenskapen av SanaMove är att det kan producera proteoglykaner. Tillsammans med vatten bildar de de viktigaste ingredienserna av ledvätskan. Glykosaminglykaner är broskets basstruktur. De bildas ur glukosamin och kondroitin. Kondroitin höjer dessutom halten av hyaluronsyra. Det är en syra som fungerar som smörjmedel i lederna. Det naturliga C-vitaminet är oumbärlig för uppbyggnaden av bindvävnader och fungerar som stabilisator. MSM är leverantör av viktiga svavelförbindelser och Magnesium och Kalcium är muskel- och benmineraler som är tillsatta för att häva den brist som man oftast hör ihop vid led-/rörelseproblemer.

LillHägna tror på naturliga ingredienser. Vetenskapliga studier har till exempel visat att upptagning av naturlig E-vitamin är tre gånger bättre än syntetisk E-vitamin. Därför har vi valt för att använda glukosaminsulfat i.st.f. hydroklorid. Dessutom använder vi råvaror som är godkända för human användning, alltså ingen feed-grade glukosamin!

SanaMove innehåller per mått (9 gram):  

verksamma ämnen

innehåll (mg)

 

 

 800 mg

3 530

Kalcium från 3 530 mg Kalciumcitrat

 

 400 mg

2 456

Magnesium från 2 456 mg Magnesiumcitrat

 

1 000 mg

1 000

Vitamin C (askorbinsyra)

 

 600 mg

1 014

Glukosamin från 1 014 mg Glukosaminsulfat 2 KCl

 

 300 mg

   500

Kondroitinsulfat (90% ren, 65% kondroïtin)

 

 166 mg

   500

MSM (organisk svavel, 35%)

 

3 266 mg

9 000

 

 

 OBS: har du ett ungt djur med rörelseproblem ska du ALLTID ta kontakt med en veterinär!

 

Ingredienser

Glukosaminsulfat, kalciumcitrat, askorbinsyra (C-vitamin), magnesiumcitrat, kondroïtinsulfat (90%), methylsulfonylmetan (MSM).

Användning

Artros, artritis, försvagad bindväv (ledband, kapsel, mukler, hud, luftvägar, tarmar, blodkärl) och svaga hovar hos hästar.  Glukosamin complex erbjuder även effektiv stöd vid torra ögon och astmatiska problem.

Egenskaper per ingrediens:

  • Glukosamin Complexens viktigaste egenskap är att produkten har möjlighet att framställa proteoglykaner.

  • Proteoglykaner bildar, tillsammans med vatten, ledvätskans viktigaste beståndsdelar. Värk, som orsakas av en brist på ledvätska, kommer därför att minska starkt. Det blir lättare att röra sig överhuvudtaget och på grund av mer motion ökar på sin tur ämnesomsättningen i ledarna.

  • Glykosaminoglykaner är broskens basstruktur; glykosaminoglykaner bildas bl.a. av glukosamin och kondroitin.

  • Kondroitin höjer även hyaluronsyrans halt. Den här syran fungerar som smörjmedel i ledarna.

  • MSM är leverantör av de viktigaste svavelföreningarna. Svavelföreningar är nödvändiga för framställning av kollagen och keratin och broskens (åter)uppbyggnad.

  • Askorbinsyra (Vitamin C) är oumbärlig for framställning av bindväv och brosk och bromsar glykosaminoglykanernas nedbrytning.

  • Kalcium- och Magnesiumcitrater är lättsmälta och kan därför användas med fördel som byggstenar för ben och ledar. Bindväven använder också kalcium- och magnesiumcitrater vid sin uppbyggnad. Slutligen ger magnesium bra muskelavslappning, och det lindrar vid ledbesvär.

 Detaljerad information:
Glukosamin complexens verkan förstärks med Multivitaminer- och mineralcomplex SPORT eftersom det uppstår en synergetisk verkan med några av Glukosamincomplexets och vitaminpreparats ingredienser. Några ämnen som har den här egenskapen är bl.a.: E-vitamin, mangan, selenium och silicea.

Dosering per dag, blanda i fodret:
häst: 3 mått / pony: 1,5 mått / hund: 1 mått /katter: 0,5 mått
Vid tydlig förbättring kan man halvera till en underhållsdosering

 

Förvaras torrt och svalt. /Efter öppning 6 månader hållbart / Förvaras utom räckhåll för barn