webshop

 
sjuk i bilen | Bach |

 

LillHägna's FaceBook

 

LillHägna

-  

 

 

 

 


 
   

Räddslan och otrygghet är ofta orsaken när din hund blir sjuk i bilen. Han vet inte vad som ska hända; allt är nytt och läskigt. Dessutom kommer hunden ihåg förra gången, då det inte heller var roligt. Den gången han skulle till veterinären eller till hundpensionen. Erfarenheter som en hund automatiskt kopplar till bilen.
För att förebygga såna problem så mycket som möjligt är det viktigt att hunden redan som ung bekantar sig på ett positivt sätt med bilen. Ta hunden med på korta turer, gör någonting kul! Till exempel en vandring i skogen eller på stranden, på besök, leka i parken. Med andra ord: se till att bilturen slutar i någonting roligt!
De flesta hundar som blir åksjuka, växer över problemet efter första levnadsåret.
Skulle det även i fortsättningen vara ett problem att åka i bilen, kan du pröva våra produkter: Ro-kompositum, Rescue Remedy, ttouch-övningar. I svåra fall rekommenderar vi att du tar kontakt med veterinären.


Djur och Bachdroppar

Djur har precis som vi människor sina ups och downs. När ett djur känner sig nere, är likgiltig eller just väldigt lättretlig, kan du stödja djuret med Bach Blomsterdroppar. Bach blomsterdroppar hjälper till att på ett milt sätt återuppbyga den emotionella balansen och djurets välbefinnande. Djur döljer inte sina känslor. På så sätt är de mycket 'ärligare’ än vi människor. Över lag reagerar djur bra på Bach Blomsterdroppar.

Det finns totalt 38 olika Bach blomster eller remedier, som de heter, och varje remedi matchar en viss känsla eller sinnesstämning. Bach Blomsterdroppar riktar sig mot hela djuret och är inte specifika för vissa symptomer, sjukdomar eller besvär. De läker alltså inte hästen med kvickdrag eller det brutna hundbenet och tar inte heller bort håret från kattens inälvor. Men dropparna hjälper ett djur med en sinnesstämning som kan hänga ihop med en skada, sjukdom eller händelse i livet. När en sjukdom är relaterad till stress, behandlar Back Blomsterdropparna den emotionella orsaken, men för att bekämpa sjukdomens symptomer kan separat (veterinär) behandling vara nödvändigt. Bach blomsterdroppar kan användas både förebygande och stödjande/läkande.

Bach Blomsterdroppar framställs av olika växternas, buskarnas och trädens blommor. Blomsterdropparna är inte skadliga, har inga o-önsakade biverkningar och är inte bereoendeframkallande och kan användas som komplement till andra behandlingsformer. En remedi ändrar ingenting i ditt djurs personlighet och kväver det inte heller. Det enda Bach Blomsterdropparna gör är balansera ditt djurs sinnesstämning.

 

Har ditt djur behov av Bach-blomsterdroppar?

Ta upp kontakt met Riekje hos Vike Foder: info@vikefoder.se eller ring: 0550-53334