webshop

 
Fakta om fruktan

 

LillHägna's FaceBook

 

LillHägna

-  

 

 

 

 


 
 

Vad är fruktan?

För inte så lange sedan trodde man att det var proteinerna i gräset som kunde orsaka fång. Fång är en sjukdom, som drabbar hästar framförallt på varen, en period då gräset har gödslats, växer som det knakar och innehäller många proteiner. Det var nästan en självklarhet att skylla på proteinerna, men det har visat sig att det är en kolhydrat som är orsaken.

Fruktan är en vattenlöslig kolhydrat (en slags socker), som en gräsväxt bildar under inflytande av solljus. Den används för tillväxten, men om det under vissa omständigheter inte är möjligt att växa då lagrar växten fruktanöverskottet tills den kan växa igen. Dessutom fungerar fruktan som en naturlig anti-frostmedel.

Orsakar som gör att växter inte växer och att fruktanhalten stiger, kan vara:

För låg temperatur, För lite vatten, För få näringsämnen

Framförallt på våren är situationen så att det finns tillräckligt med vatten, tillräckligt många näringsämnen i marken och mycket solljus, men att temperaturen fortfarande är låg. Gräset växer alltså inte på grund av den låga temperaturen, och solljuset används för att bilda fruktan. Detta är orsaken till att vi ser så manga hästar med fång på varen!

Sammanfattning:

 • När temperaturen är/har varit runt eller under noll, är risken hela dygnet hög.

 • Vid varmt soligt väder är den bästa betestiden på natten och på morgonen.

 • Vid varmt molnigt väder är den bästa betestiden på eftermiddagen och på kvällen.

Det är farligt att beta:

 • På eftermiddagen eller tidigt på kvällen på en solig dag

 • På en solig dag när temperaturen stannar under 15 plusgrader

 • Hela dagen efter en natt då temperaturen har varit under 5 minusgrader

 • När gräset har en brist på vatten eller näringsämnen

 • När gräset är kortklippt eller kortbetad

Det är tryggt att beta:

 • Tidigt på morgonen när temperaturen på natten inte har varit under 5 minusgrader

 • På en molnig dag när det är varmare än 15 plusgrader

 • Uteslutande när gräset har tillräckligt med vatten och näringsämnen

Vad kan vi göra med den här informationen

Använda det på ett vettigt sätt. Det är inte meningen att hästen ska stå i stallet eftersom ‘det är farligt att beta’. Men vad du kan göra, och då främst när det gäller hästar som är känsliga för fång, är att förebygga att de betar när risken är stor att fruktanhalten är hög. Det kan du göra genom att:

 • Anpassa betestidspunkten.

 • Anpassa betestiden. Kanske kan hästen vara i paddocken eller på ridbanan en del av dagen. Stallvistelse är inget bra alternativ.

 • Tillämpa strippbete. Du spänner en tråd över hagen och flyttar den varje dag en liten bit. Biten som är avbetat ska du också avskärma, eftersom grasstubbarna lagrar fruktan.

 • Ge din häst en betesbegränsare. Du kanske tycker synd om honom då, men när den får fång är det mycket mycket värre.

 Fruktan är inte enda orsaken till fång! Spannmål- och majsprodukter (som kraftfoder), andra sockerarter (som melass) och olika läkemedel (kortisoner!) kan också orsaka fång. Ibland är då en liten extra mängd fruktan droppen som gör att bägaren rinner over…